Ngừng ký Hợp đồng mới cho tới ngày 20/2 Nhâm Dần 2022 (Âm lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***——–

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm Tân Sửu, 2021

THÔNG BÁO

Kính gửi: Chư tôn Thiền đức, Quý Phật tử và nhà Hảo tâm

Do đơn đặt hàng đã vượt quá khả năng sản xuất của Phúc Minh cho đến hết tháng 12 Âm lịch năm Tân sửu 2021 ( đầu tháng 2 năm 2022 Dương lịch), do vậy Phúc Minh xin phép ngừng ký thêm Hợp đồng trả trong năm Tân Sửu.

Những hợp đồng mới sẽ chỉ bắt đầu trả từ ngày 20/2 Âm lịch Nhâm Dần 2022.

Rất mong quý vị hoan hỉ.

Quản lý Điều hành

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *