Thông báo Bảng giá tượng Phật gỗ phổ biến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***——–

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm Tân Sửu, 2021

THÔNG BÁO

Kính gửi: Chư tôn Thiền đức, Quý Phật tử và các nhà Hảo tâm

Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh xin thông báo về Báo giá tượng Phật gỗ như sau:

 1. Báo giá tại Xưởng dòng tượng Phật gỗ phổ thông , chiều cao dưới 1.8 mét theo file đính kèm;
 2. Thời gian áp dụng: từ 14/7AL Tân Sửu 2021 (nhằm ngày 21/8/2021 DL) cho tới ngày 28/11AL Tân Sửu 2021 (nhằm ngày 31/12/2021);
 3. Địa bàn áp dụng: Nội địa Việt Nam và Quốc tế;
 4. Báo giá không bao gồm cước vận chuyển, chi phí sấy, phí hun trùng, giao địa chỉ cá nhân tại nước ngoài;

Đại diện Xưởng

(đã ký)

Lưu ý:

 • Bảng giá cho gỗ hương đá nhập khẩu, các dòng gỗ khác, kích thước lớn hơn và dòng tượng khác xin liên hệ Điện thoại: 092.44.77777 (Zalo) để được tư vấn cụ thể;
 • Phương thức đặt hàng và Giám sát chất lượng xem tại đây;
 • Xem các Chứng nhận Bản quyền tác giả tượng Phật tại đây;
 • Mẫu Hợp đồng tạc tượng và Phương thức vận chuyển xem tại đây
 • Xem cách bài trí tượng Phật tại gia tại đây;
 • Xem cách tự an vị tượng Phật tại đây.

Tham khảo các mẫu tượng tại:

 1. Tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông/Niêm hoa Vi tiếu/ lối Hoa tông/ lối Mật tông và Phật A Di Đà/ Phật Dược sư/ Quan âm Bồ tát/ Đại thế Bồ tát/ Địa tạng Vương Bồ tát ngồi trên tòa sen phổ thông
 2. Tôn tượng Phật Thích Ca lối Gandhara ngồi Thiền ấn / Liên hoa tịnh chỉ ấn trên 2 tòa sen Nam truyền, gỗ hương đá nhập khẩu
 3. Tôn tượng Phật Thích Ca lối Gandhara ngồi Thiền ấn / Liên hoa tịnh chỉ ấn trên 1 tòa sen Nam truyền
 4. Tôn tượng Phật A Di Đà đứng tiếp dẫn
 5. Bộ tôn tượng Tây Phương Tam Thánh (Phật A Di Đà, Quan âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát) đứng (tính cả lá đề sau lưng)
 6. Bộ tôn tượng Tây Phương Tam Thánh (Phật A Di Đà, Quan âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát) ngồi
 7. Bộ tôn tượng Sa Bà Tam Thánh (Phật Thích Ca, Quan âm Bồ tát, Địa tạng Vương Bồ tát) ngồi
 8. Tôn tượng Quan âm Bồ tát/ Đại thế Chí Bồ tát/ Đại tạng Vương Bồ tát đứng
 9. Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quan thế âm Bồ tát 42 thủ ấn Mật tông ngồi (tính cả lá đề sau lưng)
 10. Bộ tôn tượng Thất Phật Dược sư (tính cả lá đề sau lưng)
 11. Tôn tượng Văn Thù Sư Lợi ngồi trên Sư tử xanh/ Phổ Hiền Bồ tát ngồi trên Voi trắng Sáu ngà, gỗ hương đá nhập khẩu
 12. Tôn tượng Hộ pháp Vi Đà/ Tiêu Diện Đại Sĩ đứng trên bệ vuông
 13. Tôn tượng Phật mẫu Chuẩn đề ngồi (tính cả lá đề sau lưng)
 14. Tôn tượng Tổ Bồ đề Đạt Ma đứng quẩy hài
 15. Bộ tôn tượng Tổ A Nan Ca Diếp đứng