Báo giá hoa sen và tạc tượng bán thân

Bên cạnh tạc tượng Phật gỗ, Phúc Minh chế tác Hoa sen với độ tinh xảo rất cao và tượng người bán thân giống đến 90%.

Dưới đây là bảng báo giá.

Hoa sen gỗ loại hoa cỡ 18-20cm

Hoa sen gỗ loại hoa cỡ 18-20cm

Hoa sen gỗ loại hoa cỡ 18-20cm

Hoa sen gỗ loại hoa cỡ 18-20cm

Hoa sen gỗ loại hoa cỡ 18-20cm

Hoa sen gỗ loại hoa cỡ 18-20cm