Mẫu tượng Tổ A Nan và Ca Diếp

Sau nhiều tháng nghiên cứu bộ phim Đức Phật 55 tập của Ấn Độ, nghiên cứu tranh vẽ cổ và nghiên cứu về y phục của người Ấn Độ cổ, Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh đã tạo dựng thành công khuôn mặt, hình dáng và y phục của 2 vị Đại để tử nhà Phật A Nan và Ca Diếp.

Đây là quá trình tạo dựng bộ tượng rất công phu:

Nặn đất sét khuôn mặt Tôn giả Ca Diếp cao 1.6 mét
Nặn đất sét khuôn mặt Tôn giả Ca Diếp cao 1.6 mét
Nặn đất sét khuôn mặt Tôn giả A Nan cao 1.6 mét
Nặn đất sét khuôn mặt Tôn giả A Nan cao 1.6 mét
Đục mẫu thân tượng Tôn giả A Nan để lắp ghép với đầu nặn đất sét
Đục mẫu thân tượng Tôn giả A Nan để lắp ghép với đầu nặn đất sét
Tôn giả Ca Diếp cao 1.6 mét
Tôn giả Ca Diếp cao 1.6 mét
Tôn giả Ca Diếp cao 1.6 mét
Tôn giả Ca Diếp cao 1.6 mét
Tôn giả A Nan cao 1.6 mét
Tôn giả A Nan cao 1.6 mét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *