100+ mẫu tượng thờ tại miền Bắc Việt Nam

I. SƠ LƯỢC VỀ TƯỢNG BẮC TÔNG CỔ MIỀN BẮC:

Có sự khác biệt giữa ngôi chùa Việt ở Bắc Bộ và chùa trong Nam Bộ, cụ thể tượng Phật chùa Việt ở miền Bắc có cả loại phàm tướng lẫn loại thần tướng. Ngôi chùa Việt truyền thống ở miền Bắc thờ phụng không những các vị Phật và Bồ tát cũng như các vị hộ trì Phật pháp, mà còn nhiều vị thần của các tôn giáo, tín ngưỡng khác và các tôn tượng thờ có đặc điểm như sau:

 1. Tượng thờ diễn tả lịch sử Đức Phật Thích Ca
 2. Tượng thờ diễn tả lịch sử Phật giáo Đại thừa
 3. Nơi hội tụ của hai dòng nhân vật Phật giáo Đại thừa: Nhân-Thần và Thần-Nhân
 4. Sự hỗn dung giữa ba tông phái tiêu biểu của Phật giáo Đại thừa ở Việt Nam: Thiền-Tịnh-Mật
 5. Sự hỗn dung giữa Phật giáo với các tôn giáo và tín ngưỡng Tứ Pháp, Đạo giáo, Nho giáo và Đạo Mẫu.

Tín ngưỡng thờ Mẫu để tồn tại và phát triển, từ thế kỷ XVII, Mẫu đã bước vào chùa nương bóng Phật. Đây là sự kết hợp hai chiều giữa đạo Phật và đạo Mẫu. Với những nét đặc sắc như vậy, Phúc Minh tạo một chuyên trang chỉ giới thiệu về các tượng tại ngôi Chùa Việt ở Bắc Bộ.

Tượng Phúc Minh được chắt lọc tinh hoa cổ và kết hợp với kiến thức, tay nghề khéo léo hiện đại để tạo ra những tôn tượng có độ thẩm mỹ hiện đại nhưng có tinh thần của tượng cổ xưa

 


II. NHỮNG DÒNG TƯỢNG PHÚC MINH TẠC:

 1. Tam Thế Phật
 2. Di Đà Tam Tôn (Tây Phương Tam Thánh)
 3. Phật Thích Ca và 2 Đại Đệ tử ( A Nan và Ca Diếp)
 4. Hoa Nghiêm Tam Thánh
 5. Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đế Thích
 6. Tòa Cửu Long (giản lược)
 7. Đức Chúa Ông và Già Lam – Chân Tể
 8. Đức Thánh Hiền và Diện Nhiên Đại sĩ – Bà La Môn
 9. Thập Điện Minh Vương
 10. Phật bà Nghìn tay Nghìn mắt
 11. Địa tạng Vương ngồi trên Đế thính
 12. Hộ Pháp Trừng Ác và Khuyến Thiện
 13. Thánh Tăng – Giám Chai
 14. Thập Bát La Hán
 15. Tam Tổ Trúc Lâm (Phật hoàng Trần Nhân Tông – Tổ Pháp Loa – Tổ Huyền Quang)
 16. Tổ Khương Tăng Hội
 17. Tổ Kiều Đàm Di
 18. Tổ Bồ đề Đạt Ma
 19. Tam Tòa Thánh Mẫu
 20. Ngũ Vị Tôn Ông
 21. Tứ Phủ Thánh Chầu
 22. Tứ Phủ Thánh Hoàng
 23. Tứ Phủ Thánh Cô – Tứ Phủ Thánh Cậu
 24. Đức Thánh Trần
 25. Ban Sơn Trang
 26. Ngũ Hổ và Ông Lốtbacktotop-button

 

III. NHỮNG PHONG CÁCH THẾP VÀNG ĐỀ XUẤT:

Nhấn vào đây để xem đề xuất 6 phong cách thếp vàng và 1 phong cách giả cổ của Phúc Minh.

backtotop-button


IV. HÌNH ẢNH CÁC TƯỢNG TIÊU BIỂU PHÚC MINH ĐÃ LÀM

1. Tam Thế Phật (theo chiều Không gian và Thời gian)

Bộ tôn tượng được kế thừa tinh hoa từ tượng Phật A Di Đà – Chùa Thầy (Hà Nội) niên đại đầu thế kỷ 17 và Chùa Ngọc Khám (Bắc Ninh) niên đại đầu thế kỷ 17.

Tôn tượng Phật Thích Ca ngồi tiếp dẫn theo lối cổ của Bắc tông Việt Nam từ thế kỉ 18.

Tôn tượng Phật Thích Ca ngồi tiếp dẫn theo lối cổ của Bắc tông Việt Nam từ thế kỉ 18.

Tôn tượng Phật Thích Ca ngồi lối Bắc tông Việt Nam từ thế kỉ 18.

Tôn tượng Phật Thích Ca ngồi lối Bắc tông Việt Nam từ thế kỉ 18.

2. Quan âm Bồ tát và Đại Thế Chí Bồ tát

Bộ tôn tượng được kế thừa tinh hoa từ tượng Quan âm Bồ tát – Chùa Tây Phương (Hà Nội) niên đại cuối thế kỷ 18.

3. Hoa Nghiêm Tam Thánh

 

4. Tổ A Nan và Ca Diếp

Tôn tượng Tổ A Nan đứng theo lối cổ của chùa Tây Phương

Tôn tượng Tổ A Nan đứng theo lối cổ của chùa Tây Phương

Tôn tượng Tổ Ca Diếp đứng theo lối cổ của chùa Tây Phương

Tôn tượng Tổ Ca Diếp đứng theo lối cổ của chùa Tây Phương

Tôn tượng Tổ A Nan đứng theo lối cổ của chùa Tây Phương

Tôn tượng Tổ A Nan đứng theo lối cổ của chùa Tây Phương

4. Phật bà Nghìn mắt Nghìn tay

Bộ tôn tượng được kế thừa tinh hoa từ tượng Phật bà Nghìn tay Nghìn mắt – Chùa Bút Tháp (Hà Nội) niên đại cuối thế kỷ 17.

Tôn tượng Quan âm Bồ tát Nghìn mắt Nghìn tay ngồi trên con Hắc Long theo lối Tam Tài Giả cao 2.65 mét.

Tôn tượng Quan âm Bồ tát Nghìn mắt Nghìn tay ngồi trên con Hắc Long theo lối Tam Tài Giả cao 2.65 mét.

5. Tòa Cửu Long

 

6. Đức Chúa Ông và hai vị hộ trì ( Già Lam và Chân Tể)

Bộ tôn tượng được tạo hình và sử dụng Y Mão thời Lê Trung Hưng và Nguyễn niên đại cuối thế kỷ 17-19.

Tôn tượng Đức Chúa Ông theo Y phục thời Lê Trung Hưng - Nguyễn

Tôn tượng Đức Chúa Ông theo Y phục thời Lê Trung Hưng – Nguyễn

7. Đức Thánh Hiền và hai vị hộ trì (Diệm Nhiên và Bà La Môn)

Bộ tôn tượng được tạo hình và sử dụng Y Mão thời Lê Trung Hưng và Nguyễn niên đại cuối thế kỷ 17-19.

Tôn tượng Đức Thánh Hiền phiên bản 1.0

Tôn tượng Đức Thánh Hiền phiên bản 1.0

8. Địa tạng Vương Bồ tát ngồi trên Đế thính

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát ngồi trên Đế thính

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát ngồi trên Đế thính

9. Tam Tổ Trúc Lâm (Phật hoàng Trần Nhân Tông, Tổ Pháp Loa, Tổ Huyền Quang)

Tượng Tam Tổ Trúc Lâm, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, Tổ Pháp Loa, Tổ Huyền Quang

Tượng Tam Tổ Trúc Lâm, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, Tổ Pháp Loa, Tổ Huyền Quang

10. Tổ Khương Tăng Hội

Ban thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông và Tổ Khương Tăng Hội tại Chùa Chấn Hưng - Thanh Ba - Phú Thọ

Ban thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông và Tổ Khương Tăng Hội tại Chùa Chấn Hưng – Thanh Ba – Phú Thọ

11. Hộ pháp Khuyến Thiện và Trừng Ác ngồi trên Sấu sóc

Tôn tượng Hộ Pháp Trừng Ác ngồi trên Con Sấu sóc cao 2,3 mét

Tôn tượng Hộ Pháp Trừng Ác ngồi trên Con Sấu sóc cao 2,3 mét

Tôn tượng Hộ Pháp Trừng Ác ngồi trên Con Sấu sóc cao 2,3 mét

Tôn tượng Hộ Pháp Trừng Ác ngồi trên Con Sấu sóc cao 2,3 mét

12. Tam Tòa Thánh Mẫubacktotop-button


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *