Tượng Phật Quan âm đặc sắc

Chua-thu-hut
Tuong-Phat-dep
Tuong-Phat-lon
phat-dai-1
Tạp chí tượng Phật có hồn-tinh xảo-đẹp 20 trang-in màu- đẹp
Tạp chí tượng Phật có hồn-tinh xảo-đẹp 20 trang-in màu- đẹp
Tôn tượng Quan âm Bồ tát Nghìn mắt Nghìn tay ngồi trên con Hắc Long theo lối Tam Tài Giả cao 2.65 mét.
Tôn tượng Quan âm Bồ tát Nghìn mắt Nghìn tay ngồi trên con Hắc Long theo lối Tam Tài Giả cao 2.65 mét.
Tôn tượng Văn Thù Sư Lợi do Xưởng Phúc Minh dành 6 tháng tạo tác cho Chùa Việt Nam
Tôn tượng Văn Thù Sư Lợi do Xưởng Phúc Minh dành 6 tháng tạo tác cho Chùa Việt Nam
Tôn tượng Phật Thích Ca Niêm hoa vi tiếu cao 1.28m, gỗ hương đá nhập khẩu.
Tôn tượng Phật Thích Ca Niêm hoa vi tiếu cao 1.28m, gỗ hương đá nhập khẩu.
Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quan âm đứng 42 thủ ấn phong cách Phúc Minh
Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quan âm đứng 42 thủ ấn phong cách Phúc Minh
Tượng Quan âm ngồi cao 81cm, gỗ dâu làm sẵn, đã được thỉnh
Tượng Quan âm ngồi cao 81cm, gỗ dâu làm sẵn, đã được thỉnh
thiên thủ thiên nhãn, tượng thiên thủ thiên nhãn, tuong thien thien thu thien nhan, thien thu thien nhan, tượng phật bà trăm tay, tuong phat ba tram tay, tượng phật bà 100 tay, tuong phat ba 100 tay, tượng phật bà 1000 tay, tuong phat ba 1000 tay, tượng phật bà nghìn tay, tuong phat ba nghin tay
Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn Mật tông cao từ 82cm – 3.6m, phiên bản duy nhất Việt Nam.
Tôn tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề, gỗ Hương cao từ 81cm-3,6 mét của CS Phúc Minh, phiên bản duy nhất Việt Nam
Tôn tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề, gỗ Hương cao từ 81cm-3,6 mét của CS Phúc Minh, phiên bản duy nhất Việt Nam
tượng phật, tuong phat, tượng phật thích ca, tuong phat thich ca
Tôn tượng Phật Thích Ca cao 2.5m, gỗ hương đỏ Nam phi cho chùa tại Hải Phòng
tuong phat, tượng phật, tuong quan am, tượng quan âm, tuong phat thich ca, tượng phật thích ca, tuong phat a di da, tượng phật a di đà, tuong me quan am, tượng mẹ quan âm, tuong phat ba, tượng phật bà
Tôn tượng Phật Thích Ca cao 2m, chùa tại Đồng Nai thỉnh.
tượng tiêu diện đại sĩ, tuong tieu dien dai si, tượng ông tiêu, tuong ong tieu, tượng hộ pháp vi đà, tuong ho phap vi da, tượng hộ pháp, tuong ho phap, hộ pháp vi đà, tiêu diện đại sĩ, tieu dien dai si, ho phap vi da
Tôn tượng 2 vị Hộ pháp Vi đà và Tiêu diện Đại sỹ gỗ Hương nguyên khối cao 1.5m
Tôn tượng Địa tạng Bồ tát mẫu 2019, gỗ Hương ta nguyên khối cao 1.6m
Tôn tượng Địa tạng Bồ tát mẫu 2019, gỗ Hương ta nguyên khối cao 1.6m
tuong dat ma, tượng tổ đạt ma, tượng đạt ma, tuong to dat ma, bồ đề đạt ma, bo de dat ma, dat ma, đạt ma, tổ đạt ma, to dat ma
Tôn tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma đục theo mẫu tranh vẽ cổ tại miền Nam Việt Nam
Mẫu tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho Chùa tại Hà Tĩnh
Mẫu tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho Chùa tại Hà Tĩnh
tuong phat, tượng phật, tuong quan am, tượng quan âm, tuong phat thich ca, tượng phật thích ca, tuong phat a di da, tượng phật a di đà, tuong me quan am, tượng mẹ quan âm, tuong phat ba, tượng phật bà
Bộ Sa Bà Tam Thánh chùa Hòa Phúc
tuong phat, tượng phật, tuong quan am, tượng quan âm, tuong phat thich ca, tượng phật thích ca, tuong phat a di da, tượng phật a di đà, tuong me quan am, tượng mẹ quan âm, tuong phat ba, tượng phật bà
Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông và 2 con rồng thời Trần
tuong phat, tượng phật, tuong quan am, tượng quan âm, tuong phat thich ca, tượng phật thích ca, tuong phat a di da, tượng phật a di đà, tuong me quan am, tượng mẹ quan âm, tuong phat ba, tượng phật bà
Tôn tượng Tổ Long Thọ dựa theo tranh Mật tông
tượng tiêu diện đại sĩ, tuong tieu dien dai si, tượng ông tiêu, tuong ong tieu, tượng hộ pháp vi đà, tuong ho phap vi da, tượng hộ pháp, tuong ho phap, hộ pháp vi đà, tiêu diện đại sĩ, tieu dien dai si, ho phap vi da
Tôn tượng Hộ Pháp cao 81cm
Tôn tượng Hòa Thượng Ngộ Chân Tử, làm từ gỗ Dâu rừng và giả cổ.
Tôn tượng Hòa Thượng Ngộ Chân Tử, làm từ gỗ Dâu rừng và giả cổ.
tượng long đầu quan âm, tuong long dau quan am, tuong quan am, tượng quan âm, tượng phật quan âm, tuong phat quan am
Tượng Long Đầu Quán âm, 1 trong 33 ứng hóa thân của Quan Âm Bồ Tát, cao 1m
tượng quan âm, tuong quan am, tượng mẹ quan âm, tuong me quan am, tượng phật bà, tuong phat ba, tượng quan âm bồ tát, tuong quan am bo tat, tuong phật quan âm, tuong phat quan am
Tượng Quán âm Bồ tát ngự Liên hoa cao 1 mét, gỗ Hương ta (tượng nguyên khối)
tượng phật thích ca, tuong phat thich ca, tượng bổn sư, tuong bon su, tượng thích ca, tuong thich ca, tượng phật tổ, tuong phat to, tuong phat go, tượng phật gỗ, bổn sư thích ca mâu ni phật, bon su thich ca mau ni phat
Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara (thế kỷ II CN) cao 1.28 mét, gỗ Hương, được chùa Phật giáo Nguyên thủy thỉnh đặt tại chánh điện.
Thân tượng Phật bà 1000 tay 1000 mắt theo mẫu Bảo vật Quốc gia tại Chùa Bút Tháp, Bắc Ninh
Thân tượng Phật bà 1000 tay 1000 mắt theo mẫu Bảo vật Quốc gia tại Chùa Bút Tháp, Bắc Ninh
tượng quan âm, tuong quan am, tượng mẹ quan âm, tuong me quan am, tượng phật bà, tuong phat ba, tượng quan âm bồ tát, tuong quan am bo tat, tuong phật quan âm, tuong phat quan am
Tôn tượng Quán thế âm Bồ tát, gỗ trắc nguyên khối cao 67cm, Phật tử tại Bắc Kinh, Trung Quốc thỉnh
tượng phật a di đà, tuong phat a di da, tượng a di đà, tuong a di da, phật a di đà, phat a di da, tượng phật a di đà gỗ, tuong phat a di da go
Giả cổ Tôn tượng Phật Thích ca sơn son thếp bạc, thế kỷ 19
Tôn tượng Tổ thứ 8: Phật Đà Nan Đề sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ 8: Phật Đà Nan Đề sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ ba: Thương Na Hòa Tu (Sanavasin) sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ ba: Thương Na Hòa Tu (Sanavasin) sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ 15 : La Hầu La Đa sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ 15 : La Hầu La Đa sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ 10: Hiếp Tôn giả sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ 10: Hiếp Tôn giả sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ 18 : Già Da Xá Da sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ 18 : Già Da Xá Da sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ sáu: Di Già Ca (Misaka) sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ sáu: Di Già Ca (Misaka) sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ năm: Đề Đa Ca (Dhitika) sơn son thếp bạc
Tôn tượng Tổ thứ năm: Đề Đa Ca (Dhitika) sơn son thếp bạc
thiên thủ thiên nhãn, tượng thiên thủ thiên nhãn, tuong thien thien thu thien nhan, thien thu thien nhan, tượng phật bà trăm tay, tuong phat ba tram tay, tượng phật bà 100 tay, tuong phat ba 100 tay, tượng phật bà 1000 tay, tuong phat ba 1000 tay, tượng phật bà nghìn tay, tuong phat ba nghin tay
Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Bồ tát cao 3.6m, trưng bày tại Viện bảo tàng Mỹ thuật.

tượng phật thích ca, tuong phat thich catuong phat, tuong quan am, tuong phat thich ca, tuong phat a di da, tuong me quan am, tuong phat ba

thiên thủ thiên nhãn, tượng thiên thủ thiên nhãn, tuong thien thien thu thien nhan, thien thu thien nhan, tượng phật bà trăm tay, tuong phat ba tram tay, tượng phật bà 100 tay, tuong phat ba 100 tay, tượng phật bà 1000 tay, tuong phat ba 1000 tay, tượng phật bà nghìn tay, tuong phat ba nghin tay tượng chuẩn đề, tuong chuan de, tượng phật mẫu chuẩn đề, tuong phat mau chuan de

tuong that phat duoc su, tượng thất phật dược sư, tuong phat duoc su, tượng phật dược sư, tuong duoc su, tượng dược sư

tượng quan âm, tuong quan am, tượng mẹ quan âm, tuong me quan am, tượng phật bà, tuong phat ba, tượng quan âm bồ tát, tuong quan am bo tat, tuong phật quan âm, tuong phat quan am

tượng bán thân, tuong ban than, tượng chân dung, tuong chan dungtuong phat, tượng phật

1 thought on “Tượng Phật Quan âm đặc sắc”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *