Phuc Minh Statuary & Sculpture of Buddha – Tel:+84 92.44.77777 (Viber/Facebook/Zalo/Whatssap), Hanoi, Vietnam

Phuc Minh Buddhist Sculpture Atelier has 75 years of experience in the industry of carving wooden Buddha statues and five years exporting the artwork to Taiwanese market.

Phuc Minh Sculpture is located in the Complex of Handicraft Production Village between Hanoil and Bac Ninh Province, Vietnam.

Experience in working with Chinese customers for many years is an advantage for the artisans in the villages in thoroughly understanding the styles and tastes of the markets of China and Taiwan. As the village was little affected by wars for many years, the artisans in this area now have opportunities to develop their skills in wooden carving, exploring intensively the statue styles/trends and particularly, have abundant carving talent.

Phuc Minh Sculpture is conveniently located in the main road of the craft village. The location is easily accessible for container trucks to transport goods to ports, airports or border areas.

Phuc Minh Sculpture is one of a few workshops in Vietnam specializing in the production of sophisticated wooden Buddha statues. The workshop owns five manufacturing rooms. There are six steps in the process of making Buddha statues – Bodhisattva including: modelling including lotus flower base, detailing, carving facial details and other details, i.e. feet, hands, necklaces, hair, hat, etc., finishing the statue surface and painting statue. Quality controls are strictly monitored during these steps.

Phuc Minh Sculpture offers production artwork and frequently exports its Buddha statues – Bodhisattva from 40cm to 9 meters in height.

Phuc Minh Sculpture has customers in different countries including USA, Canada, German, Australia, Japan, South Korea, Taiwan, Malaysia and Singapore.

Phuc Minh Buddhist Sculpture Altelier

backtotop-button


I. STATUES HAVE AUTHOR’S RIGHT CERTIFICATION

Quyền Tác giả tác phẩm Địa tạng Vương Bồ tát ngồi trên Linh thú Đế thính

One of Author’s Right Certificates

backtotop-button


II. OUR CUSTOMERS

Customer came from Germany

Customer came from Germany

Customers came from Taiwan

Customers came from Taiwan

Customers came from Malaysia

Customers came from Malaysia

Tượng Phật Phúc Minh xuất khẩu sang Đài Bắc, Đài Loan

Phuc Minh buddha statues in Taipei, Taiwan

A Pagoda in California, US

A Pagoda in California, US

A Pagoda in Honolulu, Hawaii, US

A Pagoda in Honolulu, Hawaii, US

III. FEATURED STATUES

Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara ngồi cao 1 mét làm sẵn, đã được thỉnh

Statue of Śākyamuni Buddha sitting on the dharma lotus base of Burma Padauk, is exhibited at Viet Nam Quoc Tu, Vietnam

Tôn tượng Phật Thích Ca lối Gandhara ngồi 1 tòa sen cao 1.08m

Statue of Śākyamuni Buddha sitting on the dharma lotus base of Burma Padauk

Tượng Phật Thích Ca Mathura cao 50cm

Statue of Śākyamuni Buddha sitting on the dharma lotus flowermade of Burma Padauk

Tượng Phật Thích Ca Gandhara lối 1 tòa sen

Statue of Śākyamuni Buddha sitting on the dharma lotus flowermade of Burma Padauk

Tượng Phật Thích Ca lối Mật tông theo tranh vẽ cổ

Statue of Śākyamuni Buddha sitting on the dharma lotus base of Burma Padauk

Tôn tượng Phật Thích Ca lối Gandhara thủ ấn Thuyết pháp

Statue of Śākyamuni Buddha sitting on the dharma lotus base of Burma Padauk

Tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông ngồi Thiền định sau lưng là hào quang mây.

Statue of Śākyamuni Buddha sitting on the dharma lotus base of Burma Padauk

Tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông ngồi Thiền định thếp vàng 5 lớp, giả cổ

Statue of Śākyamuni Buddha sitting on the dharma lotus base of Burma Padauk

Tượng Phật Thích Ca lối Mathura thờ tại gia

Statue of Śākyamuni Buddha sitting on the dharma lotus base of Burma Padauk

Tượng Phật Thích Ca lối Bắc tông cổ miền Bắc Việt Nam

Statue of Śākyamuni Buddha sitting on the dharma lotus base of Burma Padauk

Hệ thống tượng tại Ban Tam Bảo - Chùa tại Tây Nguyên

Statues of Buddha

Sư cô Thích Nữ Diệu Thắng thỉnh Hệ thống 17 tôn tượng Phật, Bồ tát chuyển đến Chùa tại Khánh Hòa

Statues of Buddha

Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh đứng cao 140-136-136cm, thêm hào quang cao 179-172-172cm

Three Sages of the Western Land made of Burma Padauk

Statue of Śākyamuni Buddha

Statue of Śākyamuni Buddha

Bộ tôn tượng Thất Phật Dược sư cỡ nhỏ

Statue of 7 Medicine Buddha made of Burma Padauk

Tượng Quán âm Bồ tát ngự Liên hoa cao 1 mét, gỗ Hương ta (tượng nguyên khối)

Statue of Avalokitesvara Bohhisattva

Tượng Quan âm ngồi cao 81cm, gỗ dâu làm sẵn, đã được thỉnh

Statue of Avalokitesvara Bohhisattva sitting on the dharma lotus flower, made of Burma Padauk

tượng quan âm, tuong quan am, tượng mẹ quan âm, tuong me quan am, tượng phật bà, tuong phat ba, tượng quan âm bồ tát, tuong quan am bo tat, tuong phật quan âm, tuong phat quan am

Statue of Avalokitesvara Bohhisattva sitting on the dharma lotus flower, made of Burma Padauk

Statue of Amitābha Buddha, Avalokitesvara Bohhisattva and Ksitigarbha Bodhisattva made of Burma Padauk

Statue of Amitābha Buddha, Avalokitesvara Bohhisattva and Ksitigarbha Bodhisattva made of Burma Padauk

Tôn tượng Phật Thích ca theo lối Nhật Bản, sử dụng yếu tố văn hóa lịch sử Việt Nam là Rồng lá đề thời Lý, Sư tử vương Đại Việt. Tôn tượng cao tổng thể 1.17 mét, gỗ Hương

Statue of Amitābha Buddha made of Burma Padauk

Statue of Avalokitesvara Bohhisattva made of Burma Padauk

Statue of Avalokitesvara Bohhisattva made of Burma Padauk

Statue of Avalokitesvara Bohhisattva made of Burma Padauk

Statue of Avalokitesvara Bohhisattva made of Burma Padauk

Statue of Sahasrabhùjàriy-Avalokitesvara Bohhisattva made of Burma Padauk

Statue of Sahasrabhùjàriy-Avalokitesvara Bohhisattva made of Burma Padauk

Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quan âm đứng 42 thủ ấn phong cách Phúc Minh

Statue of Sahasrabhùjàriy-Avalokitesvara Bohhisattva made of Burma Padauk

 

 

Tôn tượng Quan âm Bồ tát Nghìn mắt Nghìn tay ngồi trên con Hắc Long theo lối Tam Tài Giả cao 2.65 mét.

Statue of Sahasrabhùjàriy-Avalokitesvara Bohhisattva made of Burma Padauk

Tôn tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề phiên bản 2.0

Statue of Cundi Bohhisattva

Statue of Avalokitesvara Bohhisattva and Dragon

Statue of Avalokitesvara Bohhisattva and Dragon

Tượng Phật A Di Đà đứng tiếp dẫn

Statue of Amitābha Buddha

Tôn tượng Quan âm Bồ tát đứng phiên bản 2020, cao 190cm, gỗ hương ta

Statue of Avalokitesvara Bohhisattva made of Burma Padauk

Tôn tượng Địa tạng Bồ tát phiên bản 2.0

Statue of Ksitigarbha Bohhisattva made of Burma Padauk

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát ngồi cao 81cm

Statue of Ksitigarbha Bohhisattva made of Burma Padauk

Phục chế, làm bản sao Tượng Phật A di đà thế kỷ XIX

Renovation, copy of Buddha of 19th centure

Tôn tượng 18 vị tổ Thiền sư

Statue of 18 Zen masters

Statue of Śākyamuni Buddha sitting on the dharma lotus base of Burma Padauk

Statue of Śākyamuni Buddha sitting on the dharma lotus base of Burma Padauk

Statue of Manjusri Bodhisattva and Boddhisattva of Universal Knowledge

Tôn tượng Phổ Hiền Bồ Tát do Xưởng Phúc Minh dành 6 tháng tạo tác cho Chùa Việt Nam

Statue of Manjusri Bodhisattva and Boddhisattva of Universal Knowledge

Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh ngồi cao 50cm, thờ tại gia.

3 Statues of Buddha

Bộ 3 tôn tượng Phật Dược sư, Quan âm Bồ tát và Đại Thế chí Bồ tát

3 Statues of Buddha

100 tôn tượng Phật Thích Ca Gandhara cao 47cm, xuất đi Myanmar

Statue of Śākyamuni Buddha sitting on the dharma lotus flowermade of Burma Padauk

Bộ tôn tượng Tây Phương Tam Thánh đứng cao 67-62-62cm, thêm hào quang cao 79-75-75cm.

Three Sages of the Western Land made of Burma Padauk

Bộ tôn tượng Tam Thế Phật 1 bát sen ngửa

Statues of Buddha of the past – present – future

backtotop-button


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *