Mẫu Địa tạng Vương Bồ Tát

Kinh tế ngày một phát triển, Phật tử tiếp xúc với nhiều nền Văn hóa nghệ thuật đỉnh cao nên nhu cầu thẩm mỹ đối với tượng Phật cũng khác trước nhiều.

Do vậy cứ 2 năm 1 lần, Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh lại tinh chỉnh tượng Phật, Bồ tát để đáp ứng sự đòi hỏi tượng không chỉ có hình tướng mà phải có hồn, tinh xảo và thẩm mỹ cao hơn.

Mẫu Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát được tạo ra từ năm 2016 đã được thay thế bằng mẫu Tôn tượng mới dành cho 2019.

Ngôi Niệm Phật Đường tại Đồng Nai là nơi đầu tiên tại Việt Nam thỉnh tôn tượng Địa tạng Vương Bồ Tát đứng mẫu 2019, cao 1.8m về.

Xin giới thiệu mẫu Địa tạng Vương Bồ Tát đứng và ngồi mới của Xưởng.

☎️ đặt tạc: 0924477777
Địa chỉ Google Map: https://goo.gl/maps/FBLKRBex3n82
www.tuongphatgo.vn

Tôn tượng Địa tạng Bồ tát mẫu 2019, gỗ Hương ta nguyên khối cao 1.6m
Tôn tượng Địa tạng Bồ tát mẫu 2019, gỗ Hương ta nguyên khối cao 1.6m

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát ngồi cao 81cm

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát ngồi cao 81cm

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát ngồi trên Đế thính

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát ngồi trên Đế thính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *