Mẫu tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho Chùa Hà Tĩnh

Trong các chùa thuộc Bắc tông, thường treo bức tranh một hành giả dữ tướng, cao to, quắc thước, râu hùm, hàm én, mắt lóe kỳ quang, mình vận cà sa, vai quảy một chiếc dép, đang mải miết bôn tẩu thiên lý.

Đó chính là Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma) vị tổ thứ 28 sau Phật Thích Ca Mâu Ni và là Sư tổ của Thiền tông Trung Quốc, đồng thời cũng là sư tổ võ phái Thiếu Lâm Tự ở Trung Quốc. Ngài viên tịch năm 543, đến nay đã hơn ngàn năm. Nghi án “chiếc dép tổ sư” đã khiến cho người đời tốn khá nhiều công sức để tranh luận và hình như chưa bao giờ phân định được thị phi.

Tình cờ một lần đi thăm Thiền viện Trúc Lâm yên tử, tôi được chứng kiến, hai vị sư tăng, có lẽ học ở một trường hạ nào đó, đang tranh luận về bức tranh này, một vị trỏ vào chiếc dép trên vai Thiền sư bảo: Là Đạo pháp để lại, đạo pháp mang đi. Vị kia chỉ vào chân trần của sư tổ nói: Sắc là không, không là sắc (chắc ý nói, tuột dép đi chân trần, sư tổ, chẳng coi tấm thân xá lợi là gì?!). Rồi hai vị sư tăng nỗ lực viện dẫn kinh sách, biện bác, bảo vệ chính kiến của mình.

Xin giới thiệu mẫu Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới của Xưởng.
Quý vị có thể đặt cao 1.6m, 1.8m, 2m, 2.4m, 2.7m, 3.2m, gỗ hương ta, gỗ hương đá nhập khẩu, gỗ gõ nhập khẩu, gỗ hương đỏ Nam phi.

☎️ đặt tạc: 092.44.77777 (Zalo) 
? Địa chỉ Google Map: https://goo.gl/maps/FBLKRBex3n82
www.tuongphatgo.vn

Mẫu tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho Chùa tại Hà Tĩnh
Mẫu tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho Chùa tại Hà Tĩnh
Mẫu tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho Chùa tại Hà Tĩnh
Mẫu tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho Chùa tại Hà Tĩnh
Mẫu tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho Chùa tại Hà Tĩnh
Mẫu tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho Chùa tại Hà Tĩnh
Mẫu tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho Chùa tại Hà Tĩnh
Mẫu tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho Chùa tại Hà Tĩnh
Mẫu tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho Chùa tại Hà Tĩnh
Mẫu tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho Chùa tại Hà Tĩnh

Leave a Reply

Your email address will not be published.