Tượng Phật đẹp có sẵn tại Xưởng Phúc Minh

Dịch bệnh, Lũ lụt rất đáng sợ nhưng nỗi sợ thiếu cái Ăn, bất an trong Tâm còn nguy hiểm hơn nhiều.
Để giúp mọi người an Tâm, bớt Lo, Phúc Minh quyết định:

☆☆ TẠC SẴN TƯỢNG PHẬT GỖ ĐẸP, CÓ HỒN CỠ NHỎ☆☆

Doanh nhân, Phật tử, chư Tôn Thiền Đức có thể thỉnh NGAY không cần đặt trước 4- 12 tháng.

ƯU ĐÃI 5% khi thỉnh tượng sẵn, tượng sẽ hoàn thành trong 1 tháng hoặc do một khách hàng cũ của Phúc Minh giới thiệu.

Thời gian áp dụng: 25/10/2020- 28/12/2020 (hạn chót 15/11 AL Canh Tý).

Địa điểm thỉnh: tại Xưởng sản xuất Phúc Minh (Hà Nội) hoặc Phòng trưng bày Tri Âm (Hồ Chí Minh)

Tuy nhiên Tượng Phật đẹp, tinh tế làm lâu, nên số lượng rất ít nên vui lòng liên hệ Zalo: 092.44.77777 (Zalo) để kiểm tra kho còn hay không ạ.

Mong quý vị hoan hỉ.

DANH MỤC TÔN TƯỢNG ĐANG CÓ SẴN TẠI XƯỞNG HN VÀ PHÒNG TRƯNG BÀY HCM

A. HỆ THỐNG TÔN TƯỢNG CÓ SẴN

I. PHẬT:
 1. 01 tôn tượng Phật Thích Ca Niêm hoa vi tiếu ngồi, cao 1.08 mét, gỗ hương đá nhập khẩu (màu cánh gián/ trưng bày tại Phòng trưng bày Hồ Chí Minh)
 2. 01 tôn tượng phật Thích Ca Gandhara ngồi cao 90cm, gỗ hương ta (màu cánh gián)
 3. 01 tôn tượng Phật Thích Ca Gandhara ngồi cao 50cm, gỗ gõ nhập khẩu (màu cánh gián)
 4. 01 tôn tượng Phật Thích Ca Hoa tông ngồi cao 50cm, gỗ hương ta (màu cánh gián)
 5. 01 tôn tượng Phật A Di Đà ngồi cao 40cm, gỗ hương ta (màu cánh gián)
 6. 01 tôn tượng Phật A Di Đà đứng cao 67cm, gỗ gõ nhập khẩu (màu vàng)
II. BỘ TƯỢNG:
 1. 01 bộ Tây Phương Tam thánh đứng cao 140-136-136cm, gỗ hương ta (màu cánh gián/ trưng bày tại Phòng trưng bày Hồ Chí Minh)
Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh đứng cao 140-136-136cm, thêm hào quang cao 179-172-172cm

Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh đứng cao 140-136-136cm, thêm hào quang cao 179-172-172cm

Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh đứng, thờ tại gia. Phật A Di Đà cao 67cm, Bồ Tát Quán Thế Âm cao 62cm, Bồ Tát Đại Thế Chí cao 62cm. Thêm hào quang cao 79-75-75cm
Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh đứng, thờ tại gia. Phật A Di Đà cao 67cm, Bồ Tát Quán Thế Âm cao 62cm, Bồ Tát Đại Thế Chí cao 62cm. Thêm hào quang cao 79-75-75cm
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh

Tượng tại Phòng Trưng Bày Nghệ thuật Phật giáo tại 52, Huỳnh Đình Hai, P.14, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tượng tại Phòng Trưng Bày Nghệ thuật Phật giáo tại 52, Huỳnh Đình Hai, P.14, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tượng tại Phòng Trưng Bày Nghệ thuật Phật giáo tại 52, Huỳnh Đình Hai, P.14, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tượng tại Phòng Trưng Bày Nghệ thuật Phật giáo tại 52, Huỳnh Đình Hai, P.14, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tượng tại Phòng Trưng Bày Nghệ thuật Phật giáo tại 52, Huỳnh Đình Hai, P.14, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tượng tại Phòng Trưng Bày Nghệ thuật Phật giáo tại 52, Huỳnh Đình Hai, P.14, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tượng tại Phòng Trưng Bày Nghệ thuật Phật giáo tại 52, Huỳnh Đình Hai, P.14, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tượng tại Phòng Trưng Bày Nghệ thuật Phật giáo tại 52, Huỳnh Đình Hai, P.14, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

III. BỒ TÁT:
 1. 01 tôn tượng Thiên thủ Thiên Nhãn Quan âm ngồi 11 mặt hiền, 42 thủ ấn Mật tông ngồi cao 81cm, gỗ hương đá nhập khẩu (màu cánh gián/ trưng bày tại Phòng trưng bày Hồ Chí Minh)
 2. 01 tôn tượng Phật mẫu Chuẩn đề ngồi cao 81cm, gỗ hương đá nhập khẩu (màu cánh gián)
 3. 01 tôn tượng Quan âm Bồ tát ngồi cao 50cm, gỗ mít (màu vàng/ trưng bày tại Phòng trưng bày Hồ Chí Minh)

B. HỆ THỐNG TÔN TƯỢNG SẼ XONG TRONG THÁNG 2AL TÂN SỬU 2021

I. PHẬT:
 1. 01 tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông ngồi, cao 2.8 mét, thêm hào quang cao 3.5 mét, gỗ hương đỏ Nam phi
 2. 01 tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông ngồi cao 50cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 3. 01 tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông ngồi cao 40cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 4. 01 tượng Phật Thích Ca lối Gandhara ngồi cao 50cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 5. 01 tượng Phật Thích Ca lối Mathura ngồi cao 50cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 6. 01 Phật A Di Đà ngồi thiền ấn, cao 50cm, gỗ hương đá nhập khẩu
Tượng Quan âm Bồ tát ngồi cao 40cm
Tượng Quan âm Bồ tát ngồi cao 40cm
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara ngồi cao 1 mét làm sẵn, đã được thỉnh
Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara ngồi cao 1 mét làm sẵn, đã được thỉnh
II. BỘ TƯỢNG:
 1. 01 bộ tôn tượng Thất Phật Dược Sư cao 50cm cả hào quang, gỗ hương đá nhập khẩu
 2. 01 bộ tôn tượng Tây phương Tam Thánh đứng cao 67-62-62cm, thêm hào quang cao 79-75-75cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 3. 01 bộ tôn tượng Văn thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ tát cao 75cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 4. 01 bộ tôn tượng Văn thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ tát cao 81cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 5. 01 bộ tôn tượng Hộ pháp Vi đà và Tiêu diện Đại sĩ đứng cao 1 mét, gỗ hương đá nhập khẩu
 6. 01 bộ tôn tượng A Nan Ca Diếp đứng cao 90cm, gỗ hương đá nhập khẩu
Bộ tôn tượng Tây Phương Tam Thánh đứng cao 67-62-62cm, thêm hào quang cao 79-75-75cm.
Bộ tôn tượng Tây Phương Tam Thánh đứng cao 67-62-62cm, thêm hào quang cao 79-75-75cm.
III. BỒ TÁT:
 1. 01 tôn tượng Quan âm ngự Liên hoa cao 1 mét cả đế, gỗ hương ta
 2. 01 tôn tượng Quan âm Bồ tát lối Nhật bản cao 1.32 mét, gỗ hương ta
 3. 01 tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan âm 42 thủ ấn Mật tông ngồi cao 1.2cm, gỗ gõ nhập khẩu
 4. 02 tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan âm 42 thủ ấn Mật tông ngồi cao 81cm, gỗ mít ta
 5. 01 tôn tượng Quan âm Bồ tát đứng cao 1.8 mét, gỗ hương đỏ Nam phi
 6. 04 tôn tượng Quan âm Bồ tát ngồi cao 60cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 7. 01 tôn tượng Quan âm Bồ tát ngồi cao 50cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 8. 04 tôn tượng Quan âm Bồ tát ngồi cao 40cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 9. 01 tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát ngồi, cao 40cm, gỗ hương ta
 10. 01 tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát ngồi, cao 40cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 11. 01 tôn tượng Đại thế chí Bồ tát ngồi, cao 40cm, gỗ hương ta
Bộ tôn tượng Tây Phương Tam Thánh đứng cao 117-114-114cm, mẫu 2019
Bộ tôn tượng Tây Phương Tam Thánh đứng cao 117-114-114cm, mẫu 2019

C. HỆ THỐNG TÔN TƯỢNG SẼ XONG TRONG NĂM 2021

 1. 02 tôn tượng Phật Mẫu Chuẩn đề ngồi, cao 1.27 mét, gỗ hương đá nhập khẩu
 2. 01 tôn tượng Quan âm Bồ tát Nghìn mắt Nghìn tay ngồi trên con Hắc Long Giang, cao 2.65 mét, gỗ hương đá nhập khẩu
Tôn tượng Quan âm Bồ tát Nghìn mắt Nghìn tay ngồi trên con Hắc Long theo lối Tam Tài Giả cao 2.65 mét.
Tôn tượng Quan âm Bồ tát Nghìn mắt Nghìn tay ngồi trên con Hắc Long theo lối Tam Tài Giả cao 2.65 mét.
Cách Bày tượng Phật thờ tại gia
Cách Bày tượng Phật thờ tại gia
Nghi lễ an vị tượng Phật thờ tại gia
Nghi lễ an vị tượng Phật thờ tại gia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *