Tặng ảnh Phật giáo chất lượng cao để tự in

Phật giáo Việt Nam đã lan tỏa nhiều nơi trên thế giới, nhiều người mong mỏi có được những hình ảnh Phật giáo Việt Nam để hàng ngày được chiêm bái nhưng rất khó tìm kiếm.

Chúng con may mắn được chư Phật cho sức khỏe và trí tuệ để tạc tượng Phật gỗ, nay chúng con chụp hình lại các tác phẩm Phật giáo với chất lượng cao và để tệp tin (files) dưới đây để tặng chư tôn Thiền đức và Quý Phật tử tải về máy tính, tự in ra và treo trong Chùa hoặc gia đình.

Khác với các kinh doanh Tranh ảnh Văn hóa phẩm Phật giáo trên Internet là vẽ hình hoặc ghép hình, chúng con chụp ảnh tượng Phật gỗ được tạc tại Xưởng Phúc Minh nên có chiều sâu và chân thật.

Khi sử dụng, xin mọi người để lại một lời dẫn từ nguồn Tượng Phật gỗ Phúc Minh hoặc chèn mã QR của chúng con vào ảnh như một lời động viên và cảm ơn để chúng con tiếp tục sáng tạo ra các mẫu tượng Phật gỗ đẹp và chia sẻ hình ảnh cho những người khác ạ.

Báo chí, Nhà sách, các Sự kiện muốn sử dụng ảnh chất lượng cao hơn xin liên hệ: 092.44.77777.

Tải mã QR của Phúc Minh tại tệp tin *.EPS: mã QR tên Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh

Rất mong mọi người đón nhận các tấm ảnh Phật giáo của chúng con.

Ghi chú: Cứ 7 ngày lại bổ sung thêm ảnh. Cập nhật 01/01/2024

Ảnh tượng Quán thế âm Bồ tát cho ảnh 60x80cm

Ảnh tượng Quán thế âm Bồ tát cho ảnh 60x80cm

Tải tệp tin *.PSD ảnh tượng Quan âm Bồ tát tại đây.

Tượng Quan âm ngự Liên hoa khổ ảnh 60x80 cm

Tượng Quan âm ngự Liên hoa khổ ảnh 60×80 cm

Tải tệp tin *.PSD ảnh tượng Quan âm ngự Liên hoa tại đây.

Ảnh tượng Quán thế âm Bồ tát đứng cho ảnh 60x80cm

Ảnh tượng Quán thế âm Bồ tát đứng cho ảnh 60x80cm

Tải tệp tin *.PSD ảnh tượng Quan âm đứng tại đây.

Ảnh tượng Như Ý Luân Quán âm in khổ 60x80cm

Ảnh tượng Như Ý Luân Quán âm in khổ 60x80cm

Tải tệp tin *.PSD ảnh tượng Như Ý Luân Quán âm tại đây.

Tượng Phật mẫu Chuẩn đề khổ ảnh 60x80 cm

Tượng Phật mẫu Chuẩn đề khổ ảnh 60×80 cm

Tải tệp tin *.PSD ảnh tượng Phật mẫu Chuẩn đề tại đây.

Ảnh tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quan âm Bồ tát 42 thủ ấn 5 kiểu Diện cho ảnh 60x80cm

Ảnh tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quan âm Bồ tát 42 thủ ấn 5 kiểu Diện cho ảnh 60x80cm

Tải tệp tin *.PSD ảnh tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan âm tại đây.

Ảnh tượng Phật Thích Ca in khổ 60x80cm

Ảnh tượng Phật Thích Ca in khổ 60x80cm

Tải tệp tin *.PSD ảnh tượng Phật Thích Ca tại đây.

Ảnh tượng Phật Thích Ca Niêm hoa vi tiếu in khổ 60x80cm

Ảnh tượng Phật Thích Ca Niêm hoa vi tiếu in khổ 60x80cm

Tải tệp tin *.PSD ảnh tượng Phật Thích Ca tại đây.

Ảnh tượng Phật Thích Ca in khổ 60x80cm

Ảnh tượng Phật Thích Ca in khổ 60x80cm

Tải tệp tin *.PSD ảnh tượng Phật Thích Ca tại đây.

Ảnh tượng Đức Ông cho ảnh 60x80cm

Ảnh tượng Đức Ông cho ảnh 60x80cm

Tải tệp tin *.PSD ảnh tượng Đức Ông tại đây.

Ảnh tượng Tổ Bồ đề Đạt Ma cho ảnh 30x45cm

Ảnh tượng Tổ Bồ đề Đạt Ma cho ảnh 30x45cm

Tải tệp tin *.PSD ảnh tượng Tổ Bồ đề Đạt ma tại đây.

Ảnh tượng Tổ Bồ đề Đạt Ma cho ảnh 30x45cm

Ảnh tượng Tổ Bồ đề Đạt Ma cho ảnh 30x45cm

Tải tệp tin *.PSD ảnh tượng Tổ Bồ đề Đạt Ma tại đây.

1 thought on “Tặng ảnh Phật giáo chất lượng cao để tự in”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *