Quá trình xử lý bề mặt tượng Phật Thích Ca cao 250cm

Quá trình xử lý chống nứt tượng Phật Thích Ca bằng việc bịt kín các mao mạch gỗ trên bề mặt tượng. Để làm kỹ, sạch, mịn người thợ phải dùng chiếc đũa ăn cơm quấn giấy ráp quanh rồi luồn vào từng khe kẽ để đánh nhẵn bề mặt. Quá trình này làm thủ công nên chiếm thời gian Chi tiết …