Thượng Tọa Thích Tuệ Phúc – Phó Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

Trích lời nhận xét của Thượng Tọa Thích Tuệ Phúc – Phó Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử:

Chúng tôi trân thành cảm ơn Nghệ nhân Đào Văn Bồi, Đào Văn Bắc và gia đình đã đóng góp công sức và chất xám để tạc lên 40 pho tượng gỗ. Các Tôn tượng rất phù hợp với khung cảnh Thiền viện Trúc Lâm.

Khach-SGOverseas

banner-danh-giauscommerce

Danh mục Tôn tượng đã tạc cho Hệ thống Thiền viện Trúc Lâm nói chung và Thiền viện Trúc Lâm Yên tử nói riêng:

Hơn 200 Tôn tượng, trong đó có hơn 40 Tôn tượng cao từ 1.5 mét – 4.5 mét, chất liệu gỗ Hương. Dưới đây là danh sách một số pho tượng tiêu biểu đã hoàn thành tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử:

Tại Chánh Pháp Đường có 18 pho tượng lớn và 2 lộc bình lớn:

  1. Pho Thích ca mâu ni “Niêm hoa vi tiếu” ngồi, cao 4.5m (không tính đài sen)
  2. Pho Đức Phật di lặc ngồi, cao 3.2m
  3. Pho Đức Phật di lặc cao 1.6m và Tổ Bồ đề Đạt ma cao 1.6m
  4. 10 vị Tôn giả của nhà Phật đứng, cao 2m
  5. Tứ tổ Trúc Lâm ngồi, cao 2m
  6. Đôi Lộc bình chạm tượng Phật và chùa Một cột cao 5.5m

Tại La Hán Đường có 18 pho tượng lớn:

18 vị La Hán cao hơn người thật tại La Hán Đường cao 1.6m

Tại Sân chùa có 1 pho tượng lớn:

Pho Đức Phật di lặc Lục tặc ngồi, cao 1.5m

Sau Chánh Điện có 1 pho tượng cỡ lớn:

Pho Tổ Bồ đề Đạt ma đứng, cao 3.7m làm từ cây gỗ Hương nguyên khối dài hơn 5m

Và nhiều pho tượng nhỏ hơn 1.5m khác.

Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm đến kiểm tra tiến độ tạc tượng Phật tại Cơ sở

Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm đến kiểm tra tiến độ tạc tượng Phật tại Cơ sở

Thượng Tọa Thích Tuệ Phúc - Phó Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, trực tiếp chỉ đạo tạc tượng

Thượng Tọa Thích Tuệ Phúc – Phó Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, trực tiếp chỉ đạo tạc tượng

18 Tôn tượng kích thước từ 1.5m-4.5m được chúng tôi tạc từ năm 2004-2007

18 Tôn tượng kích thước từ 1.5m-4.5m được chúng tôi tạc từ năm 2004-2007

Tôn tượng Phật Thích ca gỗ Hương cao 4.5m tại Chánh Pháp đường, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

Tôn tượng Phật Thích ca gỗ Hương cao 4.5m tại Chánh Pháp đường, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

Tôn tượng Phật Thích ca gỗ Hương cao 4.5m tại Chánh Pháp đường, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

Tôn tượng Phật Thích ca gỗ Hương cao 4.5m tại Chánh Pháp đường, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

Lọ Lộc Bình gỗ Hương, cao 5.5m tại Chánh Pháp Đường, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

Lọ Lộc Bình gỗ Hương, cao 5.5m tại Chánh Pháp Đường, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

Late-banner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *