Phật tử Ngô Văn Quyên – Hưng Yên

banner-danh-giaOverseasuscommercehttps://www.tuongphatgo.vn/tuong-phat-tho-tai-gia/

 

 

 

 

 

 

 

Người có điều kiện ngoài Bắc thường mua cốt tượng rồi thếp vàng lên, ít người thờ tượng Mộc. Phật tử Ngô Văn Quyên – Hưng Yên lại suy nghĩ tượng có thẩm mỹ thì nên để mộc và thếp sẽ che đi các nét điêu khắc tinh xảo của tượng.

Phật tử đã xếp lịch làm tượng và chờ 6 tháng để hoàn thành bộ tượng gỗ Hương ta.

  1. Tây Phương Tam Thánh cao 67-62-62cm
  2. Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát 42 thủ ấn Mật tông cao 81cm
  3. Địa tạng Vương Bồ Tát cao 40cm

Đây là lời nhận xét của Phật tử khi nhận được bộ tượng:

“Cám ơn chú, tượng đẹp ạ. Bố mẹ anh rất thích”.

Xin giới thiệu một số hình ảnh Bộ Tượng Quý Phật Tử Thỉnh.

Bộ Tượng Tây Phương Tam thánh cao 67-62-62cm, Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát 81cm, Tượng Địa tạng Vương Bồ Tát 40cm, gỗ Hương

Bộ Tượng Tây Phương Tam thánh cao 67-62-62cm, Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát 81cm, Tượng Địa tạng Vương Bồ Tát 40cm, gỗ Hương

Bộ Tượng Tây Phương Tam thánh cao 67-62-62cm, Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát 81cm, Tượng Địa tạng Vương Bồ Tát 40cm, gỗ Hương

Bộ Tượng Tây Phương Tam thánh cao 67-62-62cm, Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát 81cm, Tượng Địa tạng Vương Bồ Tát 40cm, gỗ Hương

Bộ Tượng Tây Phương Tam thánh cao 67-62-62cm, Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát 81cm, Tượng Địa tạng Vương Bồ Tát 40cm, gỗ Hương

Bộ Tượng Tây Phương Tam thánh cao 67-62-62cm, Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát 81cm, Tượng Địa tạng Vương Bồ Tát 40cm, gỗ Hương

Bộ Tượng Tây Phương Tam thánh cao 67-62-62cm, Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát 81cm, Tượng Địa tạng Vương Bồ Tát 40cm, gỗ Hương

Bộ Tượng Tây Phương Tam thánh cao 67-62-62cm, Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát 81cm, Tượng Địa tạng Vương Bồ Tát 40cm, gỗ Hương

Bộ Tượng Tây Phương Tam thánh cao 67-62-62cm, Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát 81cm, Tượng Địa tạng Vương Bồ Tát 40cm, gỗ Hương

Bộ Tượng Tây Phương Tam thánh cao 67-62-62cm, Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát 81cm, Tượng Địa tạng Vương Bồ Tát 40cm, gỗ Hương

Bộ Tượng Tây Phương Tam thánh cao 67-62-62cm, Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát 81cm, Tượng Địa tạng Vương Bồ Tát 40cm, gỗ Hương

Bộ Tượng Tây Phương Tam thánh cao 67-62-62cm, Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát 81cm, Tượng Địa tạng Vương Bồ Tát 40cm, gỗ Hương