Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

  1. Khi quý vị truy cập vào Trang thông tin www.tuongphatgo.vn có nghĩa là quý vị đồng ý với các điều khoản này. Trang thông tin có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang thông tin mà không cần thông báo trước. Và khi quý vị tiếp tục sử dụng Trang thông tin, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý vị chấp nhận với những thay đổi đó.
  2. Trang thông tin này dùng để giới thiệu các sản phẩm do Phúc Minh tạo tác và đã đăng ký Bản quyền tại Cục Bản quyền Tác giả – Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch.

Thương hiệu và Bản quyền

  • Nhãn hiệu thương mại TƯỢNG PHẬT GỖ PHÚC MINH được công ty chúng tôi phát triển và đã chính thức đăng ký bảo hộ thương hiệu với Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.
  • Hiện nay có rất nhiều Trang thông tin, Trang bán hàng, Facebook mua bán, chế tác tượng Phật gỗ đang sử dụng, sao chép các giao diện, công cụ, hình ảnh, nội dung từ Trang thông tin: www.tuongphatgo.vn. Chúng tôi khuyến cáo rằng mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của Trang thông tin: www.tuongphatgo.vn và miễn sao chép dưới mọi hình thức.
  • Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào của Trang thông tin này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm chúng tôi sẽ khởi kiện vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Quyền pháp lý

  • Chúng tôi đã đăng ký quyền sở hữu toàn bộ nội dung của Trang thông tin này với các cơ quan chức năng có liên quan. Tất cả nội dung được thể hiện trên Trang thông tin này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.
  • Các điều kiện, điều khoản và nội dung của Trang thông tin www.tuongphatgo.vn được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép Trang thông tin này mà không được sự cho phép bởi www.tuongphatgo.vn.
  • Trong mọi trường hợp, chúng tôi dựa trên các điều khoản về luật thương hiệu và bản quyền bởi luật pháp Việt Nam để khiếu nại, thưa kiện những vi phạm nêu trên.

Quyền sở hữu và Điều hành

Quy định về Hợp tác và Đối tác

Tất cả các đối tác của www.tuongphatgo.vn phải tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận,  cam kết về việc sử dụng các nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của Trang thông tin: www.tuongphatgo.vn và không được chuyển nhượng, mua bán, trao đổi, sử dụng cho người khác khi không được sự cho phép bởi www.tuongphatgo.vn

Đối với đơn vị được www.tuongphatgo.vn ủy quyền quản lý, quản trị Trang thông tin www.tuongphatgo.vn không được nhân danh hoặc mạo danh sử dụng Trang thông tin này để truyền tải, đăng tải thông tin, hình ảnh với ý đồ cá nhân hoặc bất hợp pháp bao gồm cả các mục liên kết quảng cáo hoặc nội dung không lành mạnh. Phúc Minh sẽ ngay lập tức chấm dứt mọi hợp tác vô điều kiện và áp dụng các qui định của luật pháp Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của mình.