Mẫu Bộ Sa Bà Tam Thánh (Phật Thích Ca, Bồ tát Quan Âm, Bồ Tát Địa tạng) cao 40cm

Hầu hết chùa Tịnh Độ Tông tại miền Nam đều thờ Sa bà Tam thánh tại Chánh điện. Tuy nhiên Đức Phật Thích Ca lại không hở ngực như tượng Hoa Tông mà lại choàng áo Cà sa qua người. Đây là sự khác biệt của tượng Bộ Sa Bà Tam Thánh lối Việt Nam với tượng của Trung Quốc.

CS Phúc Minh xin giới thiệu Bộ tượng Sa Bà Tam Thánh cao 40cm, để thờ tại gia. Đế cao 6cm để đặt Đức Phật Thích Ca bán riêng.

Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tá

Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tá

Tôn tượng Phật Thích Ca lối Hoa tông ngồi cao 1.46m

Tôn tượng Phật Thích Ca lối Hoa tông ngồi cao 1.46m

Tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông ngồi cao 60cm

Statue of Śākyamuni Buddha sitting on the dharma lotus flowermade of Burma Padauk

Đặt tượng: 0924477777

Đức Phật Thích Ca Mâu NiGiáo Chủ của Thế Giới Sa Bà (Sāha-loka-dhātu) hiện tại.

Bồ Tát Quán Thế Âm (Avalokiteśvara) có hạnh nguyện Đại Bi (Mahā-kāruṇa) luôn quán sát lắng nghe âm thanh cầu cứu của chúng sinh liền hóa hiện vô số Hóa Thân đến cứu khổ.

Bồ Tát Địa Tạng (Kṣiti-garbha) đã nhận lời phó chúc của Đức Phật Thích Ca, ở trong thời đại không có Phật cho đến lúc Bồ Tát Di Lặc (Maitreya) thành Đạo, Ngài sẽ làm vị Bồ Tát tự thề cứu độ hết chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi ở cõi Sa Bà này thì mới thành tựu Nguyện (Praṇidhāna) của mình.

Vì thế mới thiết lập tượng thờ Đức Phật Thích Ca chung với hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Địa Tạng và hợp xưng là Sa Bà Tam Thánh (hay Ta Bà Tam Thánh).

Do tâm lý của giáo đồ Phật Giáo phương Đông, khi sống gặp nạn khổ thì mong cầu vào sự cứu giúp của Bồ Tát Quán Thế Âm, khi chết đi thì trông cậy vào sự hóa độ của Bồ Tát Địa Tạng… thế nên Tôn Tượng Sa Bà Tam Thánh được phổ truyền rất rộng rãi trong dân gian, có ảnh hưởng rất sâu rộng trong đời sống văn hóa và tâm linh của người đời.

Một số y bác sĩ thay thế tượng Phật Thích Ca bằng Phật Dược sư và có một tôn tượng Tam Thánh như sau:

Bộ tôn tượng Phật Dược sư, Bồ tát Quan Âm, Bồ Tát Địa tạng

Bộ tôn tượng Phật Dược sư, Bồ tát Quan Âm, Bồ Tát Địa tạng

Bộ tôn tượng Phật Dược sư, Bồ tát Quan Âm, Bồ Tát Địa tạng

Bộ tôn tượng Phật Dược sư, Bồ tát Quan Âm, Bồ Tát Địa tạng

Bộ tôn tượng Phật Dược sư, Bồ tát Quan Âm, Bồ Tát Địa tạng

Bộ tôn tượng Phật Dược sư, Bồ tát Quan Âm, Bồ Tát Địa tạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *