Đại Đức Thích Chúc Minh – Chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, VN

Chùa Vạn Phước thuộc xã Châu Pha, H.Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trụ trì là Đại đức Thích Chúc Minh (tự Giác Thông), là đệ tử cố HT.Thích Thông Bửu, viện chủ Tổ đình Quán Thế Âm (TP.HCM), trú xứ cuối cùng của Bồ tát Thích Quảng Đức.

Ngày 28/11/2014, gần 3000 người đã về tham dự lễ động thổ xây dựng mới chùa Vạn Phước dưới sự chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm: HT. Toàn Châu, giáo thọ Trường Cao cấp Phật học tỉnh Đồng Nai và Tổ đình Quán Thế Âm, Phú Nhuận, TP.HCM; TT.Thích Thiện Trang, Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN; TT.Thích Định Minh, Phó ban TTXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau 90 ngày tạc tượng, ngày 26/09/2015, Đại đức Thích Chúc Minh cùng hơn 40 Phật tử, từ nhiều vùng miền đất nước như TP. HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thái Bình, Quảng Ninh và Hà Nội hội tụ tại Cơ sở Phúc Minh, Đông Anh, Hà Nội. Tại đây, Đại đức chủ trì buổi lễ thỉnh 8 Tôn tượng gỗ Hương nguyên khối cao từ 1.5 mét – 1.95 mét bao gồm:

  1. Bộ tôn tượng Tây Phương tam thánh cao 1.95 mét;
  2. Tôn tượng Quán thế âm Bồ tát cao 1.6 mét;
  3. Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát cao 1.6 mét;
  4. Bộ tôn tượng Hộ pháp cao 1.5 mét bao gồm: Hộ pháp Vi đà và Tiêu diện Đại sỹ;
  5. Tôn tượng Tổ bồ đề Đạt ma cao 1.6 mét.

Ngày 21/9/2016, Chùa tiếp tục Thỉnh Tôn tượng Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát 42 Thủ Ấn Mật Tông, cao 82cm, gỗ Hương từ Hà Nội về Vũng Tàu.

Chín tôn tượng được thỉnh về chùa, đặt tôn nghiêm tại Chánh điện. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đảm nhiệm tạc những Pho tượng cỡ lớn khác cho chùa.

Khach-SGOverseas

banner-danh-giauscommerce

Đại đức chia sẻ:

Thầy là người rất khó tính khi chọn Tượng.

Thầy đã mua gỗ, đặt thợ Huế làm tượng nhưng khi đến Cơ sở, thầy linh cảm người Chủ Cơ sở sẽ hoàn thành được 8 Tôn tượng. Thầy đã nhìn không lầm người.
Thầy không có tiền, nhưng thầy có máu liều. Thầy tin, thầy có tâm, chắc chắn duyên sẽ đến.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hình ảnh 9 Tôn tượng đã hoàn thành.

Lễ Hô thần nhập tượng 8 Tôn tượng Gỗ Hương ta nguyên khối cao từ 1.6m-1.95m tại chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu

Lễ Hô thần nhập tượng 8 Tôn tượng Gỗ Hương ta nguyên khối cao từ 1.6m-1.95m tại chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu

Bộ tượng Tây Phương Tam thánh gỗ Hương nguyên khối, cao 1.95m tại Chánh điện chùa Vạn Phước

Bộ tượng Tây Phương Tam thánh gỗ Hương nguyên khối, cao 1.95m tại Chánh điện chùa Vạn Phước

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát cao 1.6m gỗ Hương nguyên khối tại chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu

Tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát cao 1.6m gỗ Hương nguyên khối tại chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu

Tôn tượng Hộ pháp Vi đà cao 1.6m gỗ Hương nguyên khối tại chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu

Tôn tượng Hộ pháp Vi đà cao 1.6m gỗ Hương nguyên khối tại chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu

Tôn tượng Tiêu diện Đại sĩ cao 1.6m gỗ Hương nguyên khối tại chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu

Tôn tượng Tiêu diện Đại sĩ cao 1.6m gỗ Hương nguyên khối tại chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu

Đại đức Thích Chúc Minh - chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu trì chú Gỗ để tạc tượng Phật tại Chánh điện

Đại đức Thích Chúc Minh – chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu trì chú Gỗ để tạc tượng Phật tại Chánh điện

Đại đức Thích Chúc Minh - chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu trì chú Gỗ để tạc tượng Phật tại Chánh điện

Đại đức Thích Chúc Minh – chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu trì chú Gỗ để tạc tượng Phật tại Chánh điện

Buổi lễ thỉnh tượng 8 Tôn tượng gỗ Hương nguyên khối cao từ 1.5m - 1.95m về chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu

Buổi lễ thỉnh tượng 8 Tôn tượng gỗ Hương nguyên khối cao từ 1.5m – 1.95m về chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu

Buổi lễ thỉnh tượng 8 Tôn tượng gỗ Hương nguyên khối cao từ 1.5m - 1.95m về chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu

Buổi lễ thỉnh tượng 8 Tôn tượng gỗ Hương nguyên khối cao từ 1.5m – 1.95m về chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu

Buổi lễ thỉnh tượng 8 Tôn tượng gỗ Hương nguyên khối cao từ 1.5m - 1.95m về chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu

Buổi lễ thỉnh tượng 8 Tôn tượng gỗ Hương nguyên khối cao từ 1.5m – 1.95m về chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu

Tôn tượng Phật A di đà gỗ Hương nguyên khối cao 1.95m, trong bộ Tây Phương Tam thánh

Tôn tượng Phật A di đà gỗ Hương nguyên khối cao 1.95m, trong bộ Tây Phương Tam thánh

Ông Đào Văn Bắc kiểm tra lại Tôn tượng Đại thế chí Bồ tát trước khi bàn giao tượng cho chùa.

Ông Đào Văn Bắc kiểm tra lại Tôn tượng Đại thế chí Bồ tát trước khi bàn giao tượng cho chùa.

Tôn tượng Quán thế âm Bồ tát gỗ Hương nguyên khối cao 1.9m, trong bộ Tây Phương Tam thánh

Tôn tượng Quán thế âm Bồ tát gỗ Hương nguyên khối cao 1.9m, trong bộ Tây Phương Tam thánh

Tôn tượng 2 vị Quán thế âm Bồ tát và Địa tạng Bồ tát, gỗ Hương nguyên khối cao 1.6m

Tôn tượng 2 vị Quán thế âm Bồ tát và Địa tạng Bồ tát, gỗ Hương nguyên khối cao 1.6m

Tôn tượng 2 vị Hộ pháp Vi đà và Tiêu diện Đại sỹ gỗ Hương nguyên khối cao 1.5m

Tôn tượng 2 vị Hộ pháp Vi đà và Tiêu diện Đại sỹ gỗ Hương nguyên khối cao 1.5m

Tôn tượng Tổ Bồ đề Đạt ma, gỗ Hương nguyên khối cao 1.6m

Tôn tượng Tổ Bồ đề Đạt ma, gỗ Hương nguyên khối cao 1.6m

Lễ Thỉnh Tôn tượng Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát 42 Thủ Ấn Mật Tông, cao 82cm, gỗ Hương từ Hà Nội về Vũng Tàu.

Lễ Thỉnh Tôn tượng Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát 42 Thủ Ấn Mật Tông, cao 82cm, gỗ Hương từ Hà Nội về Vũng Tàu.

Lễ Thỉnh Tôn tượng Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát 42 Thủ Ấn Mật Tông, cao 82cm, gỗ Hương từ Hà Nội về Vũng Tàu.

Lễ Thỉnh Tôn tượng Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát 42 Thủ Ấn Mật Tông, cao 82cm, gỗ Hương từ Hà Nội về Vũng Tàu.

Lễ Thỉnh Tôn tượng Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát 42 Thủ Ấn Mật Tông, cao 82cm, gỗ Hương từ Hà Nội về Vũng Tàu.

Lễ Thỉnh Tôn tượng Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát 42 Thủ Ấn Mật Tông, cao 82cm, gỗ Hương từ Hà Nội về Vũng Tàu.

Lễ Thỉnh Tôn tượng Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát 42 Thủ Ấn Mật Tông, cao 82cm, gỗ Hương từ Hà Nội về Vũng Tàu.

Lễ Thỉnh Tôn tượng Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát 42 Thủ Ấn Mật Tông, cao 82cm, gỗ Hương từ Hà Nội về Vũng Tàu.

Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn Mật tông cao từ 82cm - 3.6m, phiên bản duy nhất Việt Nam.

Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn Mật tông cao từ 82cm – 3.6m, phiên bản duy nhất Việt Nam.

Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn Mật tông cao từ 82cm - 3.6m, phiên bản duy nhất Việt Nam.

Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn Mật tông cao từ 82cm – 3.6m, phiên bản duy nhất Việt Nam.

Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn Mật tông cao từ 82cm - 3.6m, phiên bản duy nhất Việt Nam.

Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn Mật tông cao từ 82cm – 3.6m, phiên bản duy nhất Việt Nam.

Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn Mật tông cao từ 82cm - 3.6m, phiên bản duy nhất Việt Nam.

Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn Mật tông cao từ 82cm – 3.6m, phiên bản duy nhất Việt Nam.

Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn Mật tông cao từ 82cm - 3.6m, phiên bản duy nhất Việt Nam.

Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn Mật tông cao từ 82cm – 3.6m, phiên bản duy nhất Việt Nam.

Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn Mật tông cao từ 82cm - 3.6m, phiên bản duy nhất Việt Nam.

Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn Mật tông cao từ 82cm – 3.6m, phiên bản duy nhất Việt Nam.

Lễ Thỉnh Tôn tượng Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát 42 Thủ Ấn Mật Tông, cao 82cm, gỗ Hương từ Hà Nội về Vũng Tàu.

Lễ Thỉnh Tôn tượng Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát 42 Thủ Ấn Mật Tông, cao 82cm, gỗ Hương từ Hà Nội về Vũng Tàu.

Bộ tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát cao 81cm và Bộ Tây Phương Tam Thánh cao 1.95m, gỗ Hương do Cơ sở Phúc Minh tạc tại chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu.

Bộ tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát cao 81cm và Bộ Tây Phương Tam Thánh cao 1.95m, gỗ Hương do Cơ sở Phúc Minh tạc tại chùa Vạn Phước, Bà Rịa Vũng Tàu. Hình ảnh do Đại Đức Thích Chúc Minh cung cấp.

duc-phatbai-tri-tuong-phathttps://www.tuongphatgo.vn/tuong-phat-tho-tai-gia/Quan-am

Late-banner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *