Mẫu Tôn tượng Quán âm Bồ tát cao 40cm, gỗ Hương

Tôn tượng Quan âm Bồ tát dựa trên Mẫu Dương liễu Quán âm trong 33 Ứng hóa thân của Quan âm Bồ tát tư tưởng hóa độ lục đạo, tượng pha nét Mật tông.

Tôn tượng làm từ gỗ Hương nguyên khối cao 40 cm, rộng 24cm, sâu 24cm.

Tôn tượng có thể thêm cành Dương liễu để thành Dương liễu Quán âm, hoặc thay Bình Thanh tịnh bằng cuốn Kinh Phật để thành Trì Kinh Quán âm.

Đây là mẫu duy nhất tại Việt Nam.

Dự kiến mỗi tháng chúng tôi sẽ tạc được 8 Tôn tượng. Quý vị vui lòng liên hệ: 092.44.77777 (Zalo)  để đặt hàng.

 

Tôn tượng Quan âm Bồ tát dựa trên 33 Ứng hóa thân của Quan âm Bồ tát, pha nét Mật tông

Tôn tượng Quan âm Bồ tát dựa trên 33 Ứng hóa thân của Quan âm Bồ tát, pha nét Mật tông

Tôn tượng Quan âm Bồ tát dựa trên 33 Ứng hóa thân của Quan âm Bồ tát, pha nét Mật tông

Tôn tượng Quan âm Bồ tát dựa trên 33 Ứng hóa thân của Quan âm Bồ tát, pha nét Mật tông

Tôn tượng Quan âm Bồ tát dựa trên 33 Ứng hóa thân của Quan âm Bồ tát, pha nét Mật tông

Tôn tượng Quan âm Bồ tát dựa trên 33 Ứng hóa thân của Quan âm Bồ tát, pha nét Mật tông

Tôn tượng Quan âm Bồ tát dựa trên 33 Ứng hóa thân của Quan âm Bồ tát, pha nét Mật tông

Tôn tượng Quan âm Bồ tát dựa trên 33 Ứng hóa thân của Quan âm Bồ tát, pha nét Mật tông

Tôn tượng Quan âm Bồ tát dựa trên 33 Ứng hóa thân của Quan âm Bồ tát, pha nét Mật tông

Tôn tượng Quan âm Bồ tát dựa trên 33 Ứng hóa thân của Quan âm Bồ tát, pha nét Mật tông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *