Mẫu Tây Phương Tam Thánh ngồi mẫu đặc biệt

Trong thiền môn, “Tây Phương Tam Thánh” thì Tượng Bồ Tát Ðại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh đứng bên tay phải Tượng Phật A Di Ðà, bên tay trái là Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy. Trong kinh sách hai vị Bồ Tát tượng trưng Từ Bi và Trí Tuệ.

Bồ Tát Quán Thế Âm được nhiều người nhắc đến và tạc tượng lộ thiên ở các chùa, tu viện, tùng lâm, để ca ngợi hạnh kham nhẫn và đức từ bi cao thượng.

Bồ Tát Ðại Thế Chí biểu trưng cho đức tinh tấn và ánh sáng trí tuệ. Ngài còn có danh hiệu là Ðắc Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại Lực Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại Tinh Tấn Bồ Tát hay Vô Biên Quang Bồ Tát.

CS Phúc Minh xin giới thiệu Mẫu Tây Phương Tam Thánh do CS sáng tác dựa trên cảm hứng các tranh vẽ 33 ứng hóa thân Quan thế âm bồ Tát và tượng Phật trong Mạn đà la.

Đặt tạc: 092.44.77777 (Zalo)

Bộ Tây Phương Tam Thánh kiểu đặc biệt của CS Phúc Minh, cao 86-81-81cm, gỗ Hương

Bộ Tây Phương Tam Thánh kiểu đặc biệt của CS Phúc Minh, cao 86-81-81cm, gỗ Hương

Tượng Phật A Di Đà trong Bộ Tây Phương Tam Thánh kiểu đặc biệt của CS Phúc Minh, cao 86-81-81cm, gỗ Hương

Tượng Phật A Di Đà trong Bộ Tây Phương Tam Thánh kiểu đặc biệt của CS Phúc Minh, cao 86-81-81cm, gỗ Hương

Tượng Phật A Di Đà trong Bộ Tây Phương Tam Thánh kiểu đặc biệt của CS Phúc Minh, cao 86-81-81cm, gỗ Hương

Tượng Phật A Di Đà trong Bộ Tây Phương Tam Thánh kiểu đặc biệt của CS Phúc Minh, cao 86-81-81cm, gỗ Hương

Tượng Quan âm Bồ Tát trong Bộ Tây Phương Tam Thánh kiểu đặc biệt của CS Phúc Minh, cao 86-81-81cm, gỗ Hương

Tượng Quan âm Bồ Tát trong Bộ Tây Phương Tam Thánh kiểu đặc biệt của CS Phúc Minh, cao 86-81-81cm, gỗ Hương

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát trong Bộ Tây Phương Tam Thánh kiểu đặc biệt của CS Phúc Minh, cao 86-81-81cm, gỗ Hương

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát trong Bộ Tây Phương Tam Thánh kiểu đặc biệt của CS Phúc Minh, cao 86-81-81cm, gỗ Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *