Mẫu Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh ngồi, thờ tại gia

Thế thường, nhân gian ”Cầu được, ước thấy” thì mới tin vào Phật, cầu không toại nguyện thì bảo Phật không thiêng, không có Phật”. Kỳ thật, Đức Phật xuất hiện trong cõi đời đâu phải để cho con người đem lòng dục của mình ra mà trắc nghiệm sự tồn tại của Ngài.

Muốn biết Phật có ”cứu vớt ” hay không, bạn nên thực thi theo giáo Pháp của Phật, cái gọi là: ”Bàn tay Ngài luôn đưa ra” đó chính là giáo Pháp. Giáo Pháp đó như tấm bản đồ, bạn theo đó mà đi thì sẽ thoát khổ và tự thân cảm nhận hạnh phúc, bạn không còn tự biến mình thành nô lệ cho dục vọng và cho đối tượng mà bạn cầu xin.

Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh được CS Phúc Minh tạo ra mới mục đích giúp Phật tử  dễ quán tưởng tới Ngài, biết Ngài luôn luôn đưa tay ra chờ đợi chúng ta, để chúng ta tìm đến mà nắm lấy tay Ngài.

Xin giới thiệu Bộ tượng cao 40 cm, gỗ Hương

Bộ Tây Phương Tam thánh ngồi, cao 40cm, thờ tại gia

Bộ Tây Phương Tam thánh ngồi, cao 40cm, thờ tại gia

Bộ Tây Phương Tam thánh ngồi, cao 40cm, thờ tại gia

Bộ Tây Phương Tam thánh ngồi, cao 40cm, thờ tại gia

Bộ Tây Phương Tam thánh ngồi, cao 40cm, thờ tại gia

Bộ Tây Phương Tam thánh ngồi, cao 40cm, thờ tại gia

Tượng Phật A Di Đà trong Bộ Tây Phương Tam thánh ngồi, cao 40cm, thờ tại gia

Tượng Phật A Di Đà trong Bộ Tây Phương Tam thánh ngồi, cao 40cm, thờ tại gia

Tượng Đại thế chí Bồ Tát trong Bộ Tây Phương Tam thánh ngồi, cao 40cm, thờ tại gia

Tượng Đại thế chí Bồ Tát trong Bộ Tây Phương Tam thánh ngồi, cao 40cm, thờ tại gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *