Lãnh Đạo của Xưởng Phúc Minh được bổ nhiệm vào Ban Văn hóa Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam

Anh Nguyễn Ngọc Phương, Quản lý Điều hành Tổ hợp Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh nhận nhiệm vụ tại Phân ban Kiến trúc Kiến thiết Công trình Phật giáo trực thuộc Ban Văn hóa Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Nhiệm vụ của Phân ban là cụ thể hóa đề án: “Định hướng đặc trưng kiến trúc Phật giáo Việt Nam” đã được phê duyệt triển khai thực hiện tại quyết định số 271/2015/QĐ-HĐTS ngày 14/7/2015 của Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam bằng việc lên bộ Quy chuẩn Kiến trúc Phật giáo Việt Nam.
Với kinh nghiệm và nguồn lực của Tổ hợp, chúng con sẽ đóng góp được khả năng vào Công tác Nghiên cứu Kiến Trúc, Điêu khắc của Ban, mặt khác có thể tiếp cận nhiều nguồn Nghiên cứu Di tích, Khảo cổ để nâng cấp tượng Phật Phúc Minh và Hiển Long đẹp hơn.
Với con mắt của 1 Doanh nhân, chúng con biết chọn lọc cái gì tinh hoa cổ xưa có thể phát triển thành sản phẩm hợp thị hiếu Đại chúng hiện đại. Từ đó đưa nghệ thuật Phật giáo cổ vào cuộc sống hiện đại để lan tỏa Phật giáo và gìn giữ Văn hóa Việt.
Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ Ban Văn hóa T.Ư nhiệm kỳ IX (2022-2027) công bố nhân sự, ra mắt 10 phân ban và khối văn phòng.
Lãnh Đạo của Xưởng Phúc Minh được bổ nhiệm vào Ban Văn hóa Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Lãnh Đạo của Xưởng Phúc Minh được bổ nhiệm vào Ban Văn hóa Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Lãnh Đạo của Xưởng Phúc Minh được bổ nhiệm vào Ban Văn hóa Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Lãnh Đạo của Xưởng Phúc Minh được bổ nhiệm vào Ban Văn hóa Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *