Mẫu Tôn tượng Di lặc Bồ tát và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương

Trải qua 1000 năm Di lặc Bồ tát xuất hiện tại Việt Nam, nhiều vị Đại sư đã nói về Di lặc Bồ tát và Lục căn nhưng vẫn thiếu một hình tượng cụ thể diễn đạt đầy đủ ý của các thầy.
Cơ sở chúng tôi mạn phép sáng tạo hình tướng Di lặc Bồ tát và Lục căn. ĐÂY LÀ TƯỢNG THỜ, cũng có thể sử dụng để trang trí.

Phiên bản cao 1.6m đang được thờ tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử.

Lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp xúc với 6 trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) mà sinh ra. Tuy sống giữa trần đời khổ ải, mặc cho nhưng 6 căn phá nhưng Ngài vẫn cười tươi, bởi Ngài không dính mắc.
Lúc chúng ta còn là phàm phu sáu cơ quan ấy là sáu đứa giặc hằng phá hoại ta, khi chúng ta chứng được quả thánh sáu cơ quan ấy trở thành sáu thứ thần thông (thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông). Thế là, sáu cơ quan ấy thành giặc thù hay thắng dụng đều do tâm chấp ngã pháp hay xả ngã pháp của chúng ta mà ra.

Sáu đứa trẻ tượng trưng cho Lục căn, sáu đứa không chạm vào Bồ tát mà đứng chỉ tay vào 6 căn. Tay mỗi đứa trẻ cầm 1 viên minh châu.

Di lặc Bồ tát với cơ thể tạc dựa trên 80 Vẻ đẹp của Đức Phật, mắt thiền định, tay cầm viên minh châu.

Di lặc là vị bồ tát duy nhất được các tông phái Phật Giáo từ Tiểu thừa, Đại thừa và Mật tông tôn kính.
Tượng Di lặc xuất hiện từ năm 1009 (thời Lý) tới 1400 (thời Trần), trong 300 năm tiếp theo, không thấy bóng dáng Bồ tát Di lặc, đến thế kỷ 17 bắt đầu thấy tượng Bồ tát Di lặc tại điện Phật và từ thế kỷ 18, tượng Bồ tát Di lặc bắt đầu phổ biến.

Quý vị đặt điêu khắc, vui lòng liên hệ: 092.44.77777 (Zalo)

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Đặt lịch hẹn

Thong-bao-tu-choi

1 thought on “Mẫu Tôn tượng Di lặc Bồ tát và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *