Công bố Mẫu Di lặc Lục căn duy nhất tại Việt Nam

Ở Việt Nam, tượng Di Lặc đã xuất hiện khá sớm từ thời nhà Lý (1009-1225) và nhà Trần (1225-1400). Vào thời Lý, Phật Di Lặc chỉ được nhắc một lần trong Đại Việt sử ký toàn thư, năm 1041.

Từ thế kỷ XIX cho đến nay, tượng Bồ-tát Di Lặc càng ngày càng thờ phổ biến, và phong trào thờ Phật Di Lặc đã nở rộ trong các thập niên gần đây, tuy nhiên đại đa số dân chúng và chùa thờ nhầm Ngài Thần tài.

Với mục đích hoằng dương phật pháp, chúng tôi xây dựng kiểu dáng Di lặc Bồ tát ( Phật tương lai) với Diện và Thân áp dụng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Đây là mẫu duy nhất tại Việt Nam với tên gọi: Di lặc Lục căn để nhắc quý vị biết trở về mình, chính là đừng để cho sáu căn dẫn tới phiền não. Lục căn từ Mắt, Mũi, Tai, Lưỡi, Ý và Thân mà ra.

Hi vọng công sức nhỏ bé của chúng tôi sẽ giúp quý Phật tử thỉnh được Tôn tượng phù hợp.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Tôn tượng Di lặc và Lục căn cao 56cm, gỗ Hương, Phật tử TP. HCM thỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *