Tôn tượng Quán âm ngự Liên hoa trưng bày tại Vancouver, Canada

Tôn tượng Quán âm ngự Liên hoa phiên bản thờ, kiểu tượng nghệ thuật cao 1 mét, gỗ Hương được Sư thầy tại Vancouver, Canada thỉnh về trưng bày tại chùa.

Tôn tượng có điểm đặc biệt là thân tượng là một khối gỗ Hương nguyên khối, không ghép bất kỳ bông hoa sen, chiếc lá nào.

Diện Tôn tượng áp dụng kiểu Mặt riêng của Cơ sở (Mặt dài, Mắt không xếch, Mắt 2 mí, mũi dọc dừa, Miệng nửa cười – nửa nghiêm trang, Đầu tượng tuân thủ quy chuẩn 32 tướng tốt của Đức Phật).

Kính mời quý vị chiêm lãm tôn tượng.

Tôn tượng Quán âm ngự Liên hoa phiên bản thờ, kiểu tượng nghệ thuật cao 1 mét, gỗ Hương được Sư thầy tại Vancouver, Canada thỉnh về trưng bày tại chùa.

Tôn tượng Quán âm ngự Liên hoa phiên bản thờ, kiểu tượng nghệ thuật cao 1 mét, gỗ Hương được Sư thầy tại Vancouver, Canada thỉnh về trưng bày tại chùa.

Tôn tượng Quán âm ngự Liên hoa phiên bản thờ, kiểu tượng nghệ thuật cao 1 mét, gỗ Hương được Sư thầy tại Vancouver, Canada thỉnh về trưng bày tại chùa.

Tôn tượng Quán âm ngự Liên hoa phiên bản thờ, kiểu tượng nghệ thuật cao 1 mét, gỗ Hương được Sư thầy tại Vancouver, Canada thỉnh về trưng bày tại chùa.

Tôn tượng Quán âm ngự Liên hoa phiên bản thờ, kiểu tượng nghệ thuật cao 1 mét, gỗ Hương được Sư thầy tại Vancouver, Canada thỉnh về trưng bày tại chùa.

Tôn tượng Quán âm ngự Liên hoa phiên bản thờ, kiểu tượng nghệ thuật cao 1 mét, gỗ Hương được Sư thầy tại Vancouver, Canada thỉnh về trưng bày tại chùa.

Tôn tượng Quán âm ngự Liên hoa phiên bản thờ, kiểu tượng nghệ thuật cao 1 mét, gỗ Hương được Sư thầy tại Vancouver, Canada thỉnh về trưng bày tại chùa.

Tôn tượng Quán âm ngự Liên hoa phiên bản thờ, kiểu tượng nghệ thuật cao 1 mét, gỗ Hương được Sư thầy tại Vancouver, Canada thỉnh về trưng bày tại chùa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *