Mẫu Tôn tượng Mục Kiều Liên Bồ tát cao 65cm triển lãm Văn hóa Phật Giáo Nhật Bản – Việt Nam

Tôn tượng Mục Kiều Liên Bồ tát, cao 65cm, gỗ Hương được thỉnh để triển lãm Văn hóa Phật Giáo Nhật Bản – Việt Nam.

Tôn tượng là kết quả của việc áp dụng kỹ thuật chế tạc tượng tinh xảo của Cơ sở Phúc Minh và mẫu tượng Mục Kiều Liên Bồ tát của Nhật Bản

Đặt tạc tượng: 092.44.77777 (Zalo)

Tôn tượng Địa tạng vương Bồ tát gỗ Hương, nguyên khối hào quang và tòa sen, trưng bày Văn hóa Phật giáo Nhật Bản - Việt Nam

Tôn tượng Địa tạng vương Bồ tát gỗ Hương, nguyên khối hào quang và tòa sen, trưng bày Văn hóa Phật giáo Nhật Bản – Việt Nam

Tôn tượng Địa tạng vương Bồ tát gỗ Hương, nguyên khối hào quang và tòa sen, trưng bày Văn hóa Phật giáo Nhật Bản - Việt Nam

Tôn tượng Địa tạng vương Bồ tát gỗ Hương, nguyên khối hào quang và tòa sen, trưng bày Văn hóa Phật giáo Nhật Bản – Việt Nam

Tôn tượng Địa tạng vương Bồ tát gỗ Hương, nguyên khối hào quang và tòa sen, trưng bày Văn hóa Phật giáo Nhật Bản - Việt Nam

Tôn tượng Địa tạng vương Bồ tát gỗ Hương, nguyên khối hào quang và tòa sen, trưng bày Văn hóa Phật giáo Nhật Bản – Việt Nam

Tôn tượng Địa tạng vương Bồ tát gỗ Hương, nguyên khối hào quang và tòa sen, trưng bày Văn hóa Phật giáo Nhật Bản - Việt Nam

Tôn tượng Địa tạng vương Bồ tát gỗ Hương, nguyên khối hào quang và tòa sen, trưng bày Văn hóa Phật giáo Nhật Bản – Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *