Mẫu Bộ tượng Tam thế Phật cao 1.3 mét, gỗ Hương ta

Bộ tượng Phật Tam Thế thông thường phải dược đặt ở vị trí cao nhất trong chùa, xa nhất và do đó mà thâm nghiêm nhất, được các Phật tử tôn kính nhất.

Tam Thế Phật là Phật 3 thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Phật quá khứ là Phật A Di Đà tượng trưng cho các đức Phật trong quá khứ , Phật hiện tại là Phật Thích Ca Mâu Ni , Phật tương lai là Phật Di Lặc tượng trưng cho các vị Phật tương lai. Nói rộng ra theo nghĩa này thì Tam Thế Phật là Phật của cả 3 thời: quá khứ, hiện tại và tương lai, tức là vô lượng vô biên vô số chư Phật mười phương.

Chữ Thế có thể hiểu là Thế giới, gồm có phương Đông là thế giới Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư, phương Tây là thế giới Cực Lạc của Phật A Mi Đà và trung tâm là thế giới Sa Bà của Phật Thích Ca Mâu Ni…. Theo nghĩa này, Tam Thế Phật là không gian vô lượng của thế giới chư Phật từ Đông sang Tây, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, …, vô lượng vô biên vô số quốc độ Phật như thế.

Chúng tôi xin kính mời quý vị chiêm bái Bộ tượng Tam thế Phật gỗ Hương ta, cao 1.3 mét, Phật tử tại TP. HCM thỉnh.

Đặt tạc tượng: 092.44.77777 (Zalo)

Bộ tượng Tây phương Tam thánh cao 1.3 mét, gỗ Hương ta. Phật tử tại TP. HCM thỉnh

Bộ tượng Tây phương Tam thánh cao 1.3 mét, gỗ Hương ta. Phật tử tại TP. HCM thỉnh

Bộ tượng Tây phương Tam thánh cao 1.3 mét, gỗ Hương ta. Phật tử tại TP. HCM thỉnh

Bộ tượng Tây phương Tam thánh cao 1.3 mét, gỗ Hương ta. Phật tử tại TP. HCM thỉnh

Bộ tượng Tây phương Tam thánh cao 1.3 mét, gỗ Hương ta. Phật tử tại TP. HCM thỉnh

Bộ tượng Tây phương Tam thánh cao 1.3 mét, gỗ Hương ta. Phật tử tại TP. HCM thỉnh

Bộ tượng Tây phương Tam thánh cao 1.3 mét, gỗ Hương ta. Phật tử tại TP. HCM thỉnh

Bộ tượng Tây phương Tam thánh cao 1.3 mét, gỗ Hương ta. Phật tử tại TP. HCM thỉnh

Tam-the-phat-8

Bộ tượng Tây phương Tam thánh cao 1.3 mét, gỗ Hương ta. Phật tử tại TP. HCM thỉnh

Bộ tượng Tây phương Tam thánh cao 1.3 mét, gỗ Hương ta. Phật tử tại TP. HCM thỉnh

Bộ tượng Tây phương Tam thánh cao 1.3 mét, gỗ Hương ta. Phật tử tại TP. HCM thỉnh

Bộ tượng Tây phương Tam thánh cao 1.3 mét, gỗ Hương ta. Phật tử tại TP. HCM thỉnh

1 thought on “Mẫu Bộ tượng Tam thế Phật cao 1.3 mét, gỗ Hương ta”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *